Cégalapítás

Információ, ügyintézés
:

Tel.:  06-1-321-3465
Mobil: 06-20-592-6945

e-mail

Cégalapítás - információs e-mail
Cím:
1076 Budapest, Garay tér 15.


Ingyenes Skype hívás
Ingyenes beszélgetés kezdeményezése

http://drbodocs.hu/

 

 

 

 

 

 

 

Cégmegszüntetés

Az iroda cégjogi praxisában cégek jogutód nélküli, illetve jogutódlással történő megszüntetését is végzi.

A cégtulajdonosok leggyakrabban a tevékenység megszüntetése esetén végelszámolási eljárás lefolytatása mellett döntenek. Betéti társaságok, közkereseti társaságok számára a cégtörvény lehetővé teszi a gyorsabb, egyszerűsített eljárás lefolytatását is.

Cég megszüntetése végelszámolás útján

A jogutód cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van helye a cég (kft, bt, zrt, stb.) legfőbb szervének (taggyűlés, igazgatótanács) elhatározása alapján vagy ha a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban hozott határozata alapján kényszer-végelszámolásra kerül sor.

Cég megszüntetése egyszerűsített végelszámolás útján

Egyszerűsített végelszámolás csak jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál - tehát betéti és közkereseti társaságoknál - folytatható le, korlátolt felelősségű társaságoknál, részvénytársaságoknál nincs rá jogszabályi lehetőség. Legfontosabb feltétele, hogy a bt. illetve kkt. a tagok gyűlésén a végelszámolás kezdő időpontjaként meghatározott dátumtól kezdődő legkésőbb 120 napon belül a végelszámolást befejezi.

Jogutóddal történő megszüntetés az átalakulás egyes eseteiben fordulhat elő (szétválás, összeolvadás).

A cég minden esetben a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Cég megszüntetése felszámolás útján

A felszámolási eljárás a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek jogutód nélküli megszüntetésére szolgáló eljárás. Célja a hitelezők kielégítése törvényben meghatározott módon. A felszámolási eljárás az adós, a hitelező, a végelszámoló, a cégbíróság vagy büntetőügyben eljáró bíróság kezdeményezése alapján indulhat.

Az iroda a felszámolási eljárásban vállalja cégek jogi képviseletét hitelezői és adósi oldalon.

Csődeljárás

A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a csődegyezség megkötése érdekében - fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.

 CÉGVARÁZSLÓ

H-1076 Budapest, Garay tér 15. II. 23. Tel/fax: 00-36-1-321-3465, e-mail: info@cegvarazslo.hu